HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • Holiday inn express singapore...

  Holiday inn express singapore orchard road

  Giá: 4.670.000 VND

  Địa chỉ: 20 Bideford Road Singapore 229921 Somerset
 • Supreme

  Supreme

  Giá: 3.915.000 VND

  Địa chỉ: 15 Kramat Road Singapore 228750 Singapore Somerset
 • Concorde

  Concorde

  Giá: 5.130.000 VND

  Địa chỉ: 100 Orchard Road Singapore 238840 Singapore Somerset
 • Mandarin Orchard

  Mandarin Orchard

  Giá: 7.210.000 VND

  Địa chỉ: Somerset mrt 333 Orchard Road Singapore 238867 Singapore Somerset
 • Orchard Parade

  Orchard Parade

  Giá: 5.500.000 VND

  Địa chỉ: 1 Tanglin Road 247905 Singapore Orchard
 • Grand Hyatt Singapore

  Grand Hyatt Singapore

  Giá: 7.930.000 VND

  Địa chỉ: 10 Scotts Road Singapore 228211 Singapore Singapore Orchard
 • Bayview

  Bayview

  Giá: 4.430.000 VND

  Địa chỉ: 30 Bencoolen Street 189621 Singapore Douby ghaut
 • YMCA Fort Canning Lodge

  YMCA Fort Canning Lodge

  Giá: 3.660.000 VND

  Địa chỉ: 6 Fort Canning Road 179494 Singapore Douby ghaut
 • Rendezvous

  Rendezvous

  Giá: 5.765.000 VND

  Địa chỉ: 9 Bras Basah Road 189559 Singapore Douby ghaut
 • Hard Rock Singapore

  Hard Rock Singapore

  Giá: 6.010.000 VND

  Địa chỉ: Sentosa Gateway Sentosa 098269 Singapore Sentosa
 • Shangri-la Rasa Sentosa Resort

  Shangri-la Rasa Sentosa Resort

  Giá: 7.690.000 VND

  Địa chỉ: 101 Siloso Road 098970 Singapore Sentosa
 • Hotel Michael

  Hotel Michael

  Giá: 7.690.000 VND

  Địa chỉ: 8 Sentosa Gateway Sentosa 098269 Singapore Sentosa
 1 2 3  
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B