HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • Santa Grand Hotel Bugis

  Santa Grand Hotel Bugis

  Giá: 3.890.000 VND

  Địa chỉ: 8 Jalan Kubor Singapore 199207 Singapore bugis
 • Amaris Hotel Bugis

  Amaris Hotel Bugis

  Giá: 3.540.000 VND

  Địa chỉ: 21 Middle Road Bugis Junction Singapore 188931 Singapore bugis
 • Summer View

  Summer View

  Giá: 3.130.000 VND

  Địa chỉ: 173 Bencoolen Street Singapore 189642 Singapore bugis
 • Carlton Hotel Singapore

  Carlton Hotel Singapore

  Giá: 6.515.000 VND

  Địa chỉ: 76 Bras Basah Road Singapore 189558 Singapore bugis
 • Hotel Grand Pacific

  Hotel Grand Pacific

  Giá: 4.500.000 VND

  Địa chỉ: 101 Victoria Street Singapore 188018 Singapore bugis
 • Village Hotel Bugis (previous)

  Village Hotel Bugis (previous)

  Giá: 4.000.000 VND

  Địa chỉ: 390 Victoria Street Singapore 188061 Singapore bugis
 • IntercontinentaL

  IntercontinentaL

  Giá: 8.645.000 VND

  Địa chỉ: 80 Middle Road Bugis Junction Singapore 188966 Singapore bugis
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B