HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • Peninsula excelsior

  Peninsula excelsior

  Giá: 4.380.000 VND

  Địa chỉ: 5 Coleman Street Singapore 179805 Singapore city hall
 • Fullerton

  Fullerton

  Giá: 6.245.000 VND

  Địa chỉ: 1 Fullerton Square 049178 Singapore city hall
 • Grand Park City Hall

  Grand Park City Hall

  Giá: 5.520.000 VND

  Địa chỉ: 10 Coleman Street Singapore 179809 Singapore city hall
 • Marina bay Sands

  Marina bay Sands

  Giá: 11.150.000 VND

  Địa chỉ: 10 Bayfront Avenue 018956 Singapore city hall
 • Mandarin Oriental

  Mandarin Oriental

  Giá: 8.880.000 VND

  Địa chỉ: 5 Raffles Ave Marina Square Singapore Singapore 039797 city hall
 • Pan Pacific Orchard

  Pan Pacific Orchard

  Giá: 6.245.000 VND

  Địa chỉ: 10 Claymore Road 229540 Singapore city hall
 • Marina Mandarin

  Marina Mandarin

  Giá: 6.060.000 VND

  Địa chỉ: 6 Raffles Boulevard Marina Square Singapore 039594 Singapore city hall
 • Pan Pacific Singapore

  Pan Pacific Singapore

  Giá: 6.010.000 VND

  Địa chỉ: 7 Raffles Boulevard Marina Square 039595 Singapore city hall
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B