HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • Novotel clarke quay

  Novotel clarke quay

  Giá: 6.670.000 VND

  Địa chỉ: 177A River Valley Road 179081 Singapore Clarke quay
 • Swissotel Merchant Court

  Swissotel Merchant Court

  Giá: 6.100.000 VND

  Địa chỉ: 20 Merchant Road Singapore 058281 Singapore Clarke quay
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B