HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • Intercontinental Hong Kong

  Intercontinental Hong Kong

  Giá: 10.370.000 VND

  Địa chỉ: 18 Salisbury Road Tsim Sha Tsui East Kowloon Hong Kong
 • Sheraton Hong Kong Hotel &...

  Sheraton Hong Kong Hotel & Tower

  Giá: 8.300.000 VND

  Địa chỉ: 20 Nathan Road Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
 • Harbour Grand Kowloon

  Harbour Grand Kowloon

  Giá: 6.750.000 VND

  Địa chỉ: 20 Tak Fung Street Whampoa Garden, Hung Hom Hong Kong
 • Kowloon

  Kowloon

  Giá: 5.360.000 VND

  Địa chỉ: 19-21 Nathan Road Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
 • BP International

  BP International

  Giá: 3.800.000 VND

  Địa chỉ: 8 Austin Road Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
 • Guang Dong Hotel

  Guang Dong Hotel

  Giá: 4.960.000 VND

  Địa chỉ: 18 Prat Avenue Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong Hong Kong
 • Ramada

  Ramada

  Giá: 4.270.000 VND

  Địa chỉ: 73-75 Chatham Road South Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
 • Salisbury YMCA

  Salisbury YMCA

  Giá: 4.340.000 VND

  Địa chỉ: 41 Salisbury Road Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B