Khuyến mãi hấp dẫn từ Diamond Bay Resort & Spa

VACATION PACKAGE 1 

LƯU Ý:

• Tiêu chuẩn 02 khách/phòng/đêm
• Áp dụng từ 20/01/2024 đến 31/12/0204

DỊCH VỤ BAO GỒM:

• Đã bao gồm VAT 
• Nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Diamond Resort & Spa.
• Bữa sáng buffet tại nhà hàng Resort.
• Thưởng thức bữa trà chiều.
• Tặng mỗi khách 01 hũ Yến Sào Nha Trang.
• Miễn phí phụ thu gia đoạn đặc biệt cao điểm.
• Miễn phí nhận phòng sớm từ 10:00 am.
• Miễn phí trả phòng trễ tới 14:00.
• Phụ thu trả phòng trễ đến 18:00 với mức giá ưu đãi.
• Miễn phí nâng cấp hạng phòng tùy thuộc vào tình trạng phòng của Resort.
• Tặng voucher 200.000 VNĐ/phòng sử dụng dịch vụ F&B hoặc Spa tại Resort.
• Miễn phí các dịch vụ tiện ích khác theo tiêu chuẩn của resort (tắm hồ bơi, phòng Gym, câu lạc bộ cho trẻ em).

QUY ĐỊNH PHỤ THU:

• Phụ thu trẻ em từ 6-11 tuổi: 50%
• Phụ thu trẻ em trên 12 tuổi: 100%
• Trẻ em dưới 06 tuổi: Miễn phí

CHÍNH SÁCH HỦY PHẠT: Không hoàn hủy

----------------------------------------------------------------------------------------

VACATION PACKAGE 2

LƯU Ý:

• Tiêu chuẩn 02 khách/phòng/đêm
• Áp dụng từ 20/01/2024 đến 31/12/0204

DỊCH VỤ BAO GỒM:

• Đã bao gồm VAT 
• Nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Diamond Resort & Spa.
• Bao gồm bữa sáng buffet tại nhà hàng Resort.
• 01 bữa ăn trưa hoặc ăn tối
• Thưởng thức bữa trà chiều.
• 01 lần thư giãn massage body dành cho 2 khách trong 45 phút
• Tặng mỗi khách 01 hũ Yến Sào Nha Trang.
• Miễn phí phụ thu gia đoạn đặc biệt cao điểm.
• Miễn phí nhận phòng sớm từ 10:00 am.
• Miễn phí trả phòng trễ tới 14:00.
• Phụ thu trả phòng trễ đến 18:00 với mức giá ưu đãi.
• Miễn phí nâng cấp hạng phòng tùy thuộc vào tình trạng phòng của Resort.
• Tặng voucher 200.000 VNĐ/phòng sử dụng dịch vụ F&B hoặc Spa tại Resort.
• Miễn phí các dịch vụ tiện ích khác theo tiêu chuẩn của resort (tắm hồ bơi, phòng Gym, câu lạc bộ cho trẻ em).

QUY ĐỊNH PHỤ THU:

•  Phụ thu trẻ em từ 6-11 tuổi: 50%
• Phụ thu trẻ em trên 12 tuổi: 100%
•  Trẻ em dưới 06 tuổi: Miễn phí

CHÍNH SÁCH HỦY PHẠT: Không hoàn hủy

VACATION PACKAGE 3 

LƯU Ý:

• Tiêu chuẩn 02 khách/phòng/đêm
• Áp dụng từ 20/01/2024 đến 31/12/0204

DỊCH VỤ BAO GỒM:

• Đã bao gồm VAT 
• Nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Diamond Resort & Spa.
• Bao gồm bữa sáng buffet tại nhà hàng Resort.
• 01 bữa ăn trưa hoặc ăn tối
• Thưởng thức bữa trà chiều.
• Tặng mỗi khách 01 hũ Yến Sào Nha Trang.
• Miễn phí phụ thu gia đoạn đặc biệt cao điểm.
• Miễn phí nhận phòng sớm từ 10:00 am.
• Miễn phí trả phòng trễ tới 14:00.
• Phụ thu trả phòng trễ đến 18:00 với mức giá ưu đãi.
• Miễn phí nâng cấp hạng phòng tùy thuộc vào tình trạng phòng của Resort.
• Tặng voucher 200.000 VNĐ/phòng sử dụng dịch vụ F&B hoặc Spa tại Resort.
• Miễn phí các dịch vụ tiện ích khác theo tiêu chuẩn của resort (tắm hồ bơi, phòng Gym, câu lạc bộ cho trẻ em).

QUY ĐỊNH PHỤ THU:

• Phụ thu trẻ em từ 6-11 tuổi: 50%
• Phụ thu trẻ em trên 12 tuổi: 100%
• Trẻ em dưới 06 tuổi: Miễn phí

CHÍNH SÁCH HỦY PHẠT: Không hoàn hủy

----------------------------------------------------------------------------------------
VACATION PACKAGE 4 

LƯU Ý:

• Tiêu chuẩn 02 khách/phòng/đêm
• Áp dụng từ 20/01/2024 đến 31/12/0204

DỊCH VỤ BAO GỒM:

• Đã bao gồm VAT 
• Nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Diamond Resort & Spa.
• Bao gồm bữa sáng buffet tại nhà hàng Resort.
• 01 bữa ăn trưa.
• Thưởng thức bữa trà chiều.
• 01 bữa ăn tối.
• 01 lần thư giãn massage body dành cho 2 khách trong 45 phút
• Tặng mỗi khách 01 hũ Yến Sào Nha Trang.
• Miễn phí phụ thu gia đoạn đặc biệt cao điểm.
• Miễn phí nhận phòng sớm từ 10:00 am.
• Miễn phí trả phòng trễ tới 14:00.
• Phụ thu trả phòng trễ đến 18:00 với mức giá ưu đãi.
• Miễn phí nâng cấp hạng phòng tùy thuộc vào tình trạng phòng của Resort.
• Tặng voucher 200.000 VNĐ/phòng sử dụng dịch vụ F&B hoặc Spa tại Resort.
• Miễn phí các dịch vụ tiện ích khác theo tiêu chuẩn của resort (tắm hồ bơi, phòng Gym, câu lạc bộ cho trẻ em).

QUY ĐỊNH PHỤ THU:

• Phụ thu trẻ em từ 6-11 tuổi: 50%
• Phụ thu trẻ em trên 12 tuổi: 100%
• Trẻ em dưới 06 tuổi: Miễn phí

CHÍNH SÁCH HỦY PHẠT: Không hoàn hủy

VACATION PACKAGE 5

LƯU Ý:

• Tiêu chuẩn 02 khách/phòng/đêm
• Áp dụng từ 20/01/2024 đến 31/12/0204

DỊCH VỤ BAO GỒM:

• Đã bao gồm VAT 
• Nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại Diamond Resort & Spa.
• Bao gồm bữa sáng buffet tại nhà hàng Resort.
• 01 bữa ăn trưa hoặc bữa tối.
• Thưởng thức bữa trà chiều.
• 01 lần thư giãn massage body dành cho 2 khách trong 45 phút
• Tặng mỗi khách 01 hũ Yến Sào Nha Trang.
• Miễn phí phụ thu gia đoạn đặc biệt cao điểm.
• Miễn phí nhận phòng sớm từ 10:00 am.
• Miễn phí trả phòng trễ tới 14:00.
• Phụ thu trả phòng trễ đến 18:00 với mức giá ưu đãi.
• Miễn phí nâng cấp hạng phòng tùy thuộc vào tình trạng phòng của Resort.
• Tặng voucher 200.000 VNĐ/phòng sử dụng dịch vụ F&B hoặc Spa tại Resort.
• Miễn phí các dịch vụ tiện ích khác theo tiêu chuẩn của resort (tắm hồ bơi, phòng Gym, câu lạc bộ cho trẻ em).

QUY ĐỊNH PHỤ THU:

• Phụ thu trẻ em từ 6-11 tuổi: 50%
• Phụ thu trẻ em trên 12 tuổi: 100%
• Trẻ em dưới 06 tuổi: Miễn phí

CHÍNH SÁCH HỦY PHẠT: Không hoàn hủy

Công ty thành viên :

DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH